Turkish Test

01.Hangisi bir meyve değildir?

02. Türkiye'nin başkenti hangisidir?

03.En büyük gezegen hangisidir?

04. Hangisi renklerden biridir?

05. Hangisi bir hayvan değildir?

06. Kaç tane ay var?

07. Hangisi bir mevsimdir?

08. 2 artı 2 kaç eder?

09. En uzun nehir hangisidir?

10. Hangisi bir içecek türüdür?

11. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir?

12. Hangisi bir meşe ağacı türüdür?

13. Hangisi bir tür yiyecektir?

14. En büyük okyanus hangisidir?

15. Hangisi bir renktir?

16. Hangisi bir meyve değildir?

17. Hangisi bir ülke değildir?

18. Hangisi bir tür içecek değildir?

19. Hangisi bir meyve türü değildir?

20. Kaç tane saat vardır?

21. Hangisi bir tür hayvan değildir?

22. Hangisi bir gezegen değildir?

23. Hangisi bir renk değildir?

24. Hangisi bir tür araç değildir?

25. Hangisi bir meyve türü değildir?

26. Hangisi bir tür bitki değildir?

27. Hangisi bir tür meyve değildir?

28. Hangisi bir tür içecek değildir?

29. Hangisi bir renk değildir?

30. Hangisi bir meyve türü değildir?

31. Hangisi bir renk değildir?

32. Hangisi bir tür içecek değildir?

33. Hangisi bir tür içecek değildir?

34. Hangisi bir tür meyve değildir?

35. Hangisi bir renk değildir?

36. Hangisi bir meyve türü değildir?

37. Hangisi bir hayvan türü değildir?

38. Hangisi bir renk değildir?

39. Hangisi bir tür içecek değildir?

40. Hangisi bir tür meyve değildir?

41. Hangisi bir renk değildir?

42. Hangisi bir hayvan türü değildir?

43. Hangisi bir içecek türü değildir?

44. Hangisi bir meyve değildir?

45. Hangisi bir renk değildir?

46. Hangisi bir hayvan türü değildir?

47. Hangisi bir içecek türü değildir?

48. Hangisi bir meyve değildir?

49. Hangisi bir renk değildir?

50. Hangisi bir içecek türü değildir?